Förra året gjorde Svevia en förlust på 170 miljoner kronor, att jämför med en vinst på 230 miljoner året innan. Omsättningen minskade med en halv miljard, motsvarande sju procent.
   Därför genomför bolaget nu omstruktureringar som innebär att man kommer minska antalet anställda med 130 personer.
   – Tyvärr kommer vi inte kunna lösas detta bara med naturliga avgångar utan det kommer bli uppsägningar. Vis av erfarenhet vet vi ju att arbetsgivaren tar i allt man har när man varslar, sedan får vi se hur många det blir som sägs upp i slutändan, säger Moody Israelsson, ordförande för Seko på Svevia.
   Förhandlingarna om det första varslet, de 90 på administrationen, är redan igång. Medan set andra varslet, som i större utsträckning berör Sekos medlemmar, kommer att förhandlas i början av maj.
   – Det är tråkigt, men eftersom ekonomin ser ut som den gör så måste något göras, säger Moody Israelsson.
Hur ser ert omställningsavtal ut. Vilken hjälp får de som sägs upp?
   – Eftersom vi fortfarande har avtal med Arbetsgivarverket har vi det bästa omställningsavtalet på marknaden, förutom bankdirektörerna då. Alla som varit anställda minst ett år omfattas av trygghetsavtalet och får hjälp med utbildning, coachning, förlängd uppsägningstid och att man får 80 procent i a-kassa, oavsett inkomst. Så det är en räddare i nöden.