Tusentals personer kan bli fast i tunnelbanan för att det till exempel inte finns regler för rökdykning som är anpassade för den miljön. Arbetsmiljöverket tillåter inte rökdykning i tunnlar.

Matti Wennerberg är arbetsmiljösamordnare för Seko på MTR tunnelbanan. Han är inte orolig men säger att det förstås skulle vara en katastrof om det blev en explosiv brand inne i en tunnel.

-Tunnlar är ju tunnlar. Och Stockholms tunnelbanesystem är till stora delar från 1950- och 60-talen. Om det blir en så kraftig brand finns det sannolikt inte tillräckligt med utrymningsvägar, säger han.

Vid rökutveckling ska inga tåg lämna stationerna och på stationerna finns i dag, enligt Matti Wennerberg, bra utrymningsmöjligheter.

-Vi får order från trafikledningen om hur vi ska göra som personal. Vi har den utbildningen, men det kunde förstås förbättras ytterligare.

Den största risken som Matti Wennerberg ser det är att de blir ett fel på en starkströmskabel. Det går inte heller att kontrollera på samma sätt som att hålla rent från skräp eller sköta underhållet av motorer och vagnar.

Hur vanligt är det med brand eller rökutveckling i Stockholms tunnelbana.

-Vi har haft färre tillbud under senare år.