Åren 2006 till 2008 dödades 39 fackföreningsledare, mord som ännu inte utretts. Under senare år har ytterligare ett antal dödats av militär eller militären närstående. 
-Vi som fackföreningar har regeringen, militären och arbetsgivarna emot oss. I militärens uppdrag står att fienden är ideologisk, så snart man vill attackera en fackförening kallas den kommunistisk och då kan militären agera. Det har även hänt oss. 
   Det säger Josua Mata, från Filippinska APL. Han är gäst på LO-kongressen och en nära samarbetspartner till Seko i det internationella fackliga arbetet. APL, som betecknar sig som fackliga och politiska aktivister, organiserar bland annat sjömän, transportarbetare och anställda inom energibranschen, men också människor som arbetar i det Josua Mata kallar den informella sektorn.
   I den informella sektorn arbetar de som saknar arbetsgivare, men som behöver organisera sig för att samhälleliga rättigheter. Det kan handla om gatuförsäljare och förare av ombyggda jeepar som många på Filippinerna tar sig till jobbet på. 
   APL har också en politisk gren, arbetarpartiet Akbayn, som deltar i allmänna val. 
   –Vi måste arbeta både politiskt och fackligt, säger Josua Mata som inspirerats av den svenska fackföreningsrörelsen. 
  Trots hårt motstånd får APL hela tiden fler medlemmar och det hårda förtrycket av fackföreningarna under senare år, lagarna på området är kvar från diktaturen under Ferdinand Marcos, har gjort att fackföreningsrörelsen har enats, utom de mest extrema delarna. 
   -Jag är optimist och tror på framtiden för den filippinska fackföreningsrörelsen, säger Josua Mata.