Ett av de företag som ska röja om det kommer snö är Infranord. Sekos ordförande Jörgen Lundström säger att de planer som finns är det som ligger i baskontrakten för underhållet. Utöver det gör Trafikverket en upphandling av tilläggstjänster.

-Det arbetet pågår nu och är inte klart, säger Jörgen Lundström.

Om han fick önska något så är det en bättre beredskap. Med personal som är beredda att rycka in och röja när det snöar ordentligt.

-Det händer trots allt att det snöar i Sverige, säger han. Med beredskap kostar pengar, så det blir inte av.

Kort sagt beror vinterunderhållet på vad Trafikverket beställer. Ska företagen hålla rent, då måste myndigheten ha handlat upp den tjänsten.

När det gäller trafiken så har i alla fall, Martin Alnebring, lokförare och vice sekreterare klubbordförande för Seko SJ i Hallsberg, stor tilltro till såväl SJ som Trafikverket.

-Jag tar mitt tåg och kör efter förmåga, säger han.

När det gäller järnvägens beredskap inför vintern citerar han infrastrukturminister Anna Johansson:

-Hon har sagt att om det blir en riktig vargavinter så får vi problem. Så är det. Svensk järnväg är inte byggd för extrema snöväder eller fem meter snö.

I övrigt tycker Martin Alnebring att det fungerat ganska bra de senaste åren. De inblandade parterna, även SJ, gör så gott de kan.

Det värsta året under 2000-talet var 2010, då det var mycket snö och kallt. Sen dess har det varit okej.

-Trafikverket och skattebetalarna vill inte betala för att det ska stå en gubbe vid varje växel i landet. Det är vad som skulle krävas. Kommer det flera meter hjälper inte ens det, för något trafikslag, varken bilar eller flyg klarar det, säger Martin Alnebring.