I ett protestbrev till Migrationsverkets GD, Anders Danielsson, beskriver de anställda på Migrationsverket i Göteborg en ohållbar arbetssituation till följd av det ökade antalet flyktingar som kommer till Sverige: ”Vi har ställt upp och arbetat sena kvällar, helger och ofta mer än 14 timmar i följd som inneburit att vårt sociala- och familjeliv har åsidosatt, skriver de i brevet.

De talar också om ökade sjukskrivningar och folk som går in i väggen i sin strävan att ge flyktingarna ett så drägligt mottagande som möjligt:

Sjukskrivningarna ökar och i vissa delar av landet så svimmar anställda och får köras till sjukhus av den ansträngda situationen som råder. Andra gråter och känner hopplöshet då allt sakta men säkert faller samman för dem.

Robert Wiklund är ordförande för Seko på Migrationsverket.

– Visst är det pressat. Det är bara jobba, jobba, jobba som gäller. Verket anställer som aldrig förr, nu är vi snart 7000 anställda och för några år sedan var det bara 2000-3000. En stor utmaning är att introducera och lära upp alla nyanställda medarbetare.

Han har emellertid förståelse för att det är svårt att hantera en situation där 2000 flyktingar kommer till Sverige varje dag. 

I början av december kommer myndigheten skicka ut en medarbetarenkät till alla anställda.

– Det ska bli väldigt spännande att ta del av resultatet från den. Då får vi se hur folk mår, säger Robert Wiklund.