– Det är ett bekymmersamt läge på arbetsplatsen, folk mår skit, är upprörda, förbannade, kränkta.

Det sa Rainer Andersson, som är tågvärd på MTR pendeltågen, i slutet av januari efter att ett hundratal anställda inom pendeltrafiken träffats för få till en lösning på arbetssituationent.

Några av problemen var tidspress, strikta toalettpausregler som upplevs förnedrande, havererande IT-system, att reparatörer och städare lider av stress, samt en dålig psykosocial arbetsmiljö.

Efteråt skickades ett brev till ansvariga i trafiknämnden i region Stockholm, med en uppmaning till ett gemensamt möte i mars.

Kristoffer Tamson kom inte på träffen

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken, planering och upphandling. Moderaten Kristoffer Tamson är ytterst ansvarig.

”Jag tycker politikerna bör känna till hur vi upplever arbetssituationen”, säger Rainer Andersson, Seko Pendelklubben, MTR. 

Men trafikregionrådet Kristoffer Tamson kom aldrig på träffen, bara oppositionen, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

”Kristoffer Tamson svarade på inbjudan att han var upptagen på annat håll samma kväll. Honom hade vi tänkt bjuda in till ett nytt möte där han fick välja datum men då kom Corona emellan”, skriver Rainer Andersson till Sekotidningen.

Det är otroligt nonchalant att inte vilja gå till botten och kräva tydligare redovisning och åtgärdsprogram från MTR

Jens Sjöström (s), oppositionsregionråd.

Socialdemokraterna krävde efteråt att styrande i Trafiknämnden ser till så att MTR redovisar vilka åtgärder som tas för att förbättra arbetsmiljöproblemen.

”Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt”

I slutet av maj kom svaret, men inte från politikerna utan från tjänstemännen. Där konstateras att arbetsmiljöansvaret faller på arbetsgivaren.

”Däremot ligger det i trafikförvaltningens uppdrag att säkerställa relevant kravställning och uppföljning inom dessa områden”, skriver Sara Catoni, tillförordnad förvaltningschef och Fredrik Cavalli-Björkman, chef för trafikavdelningen, och fortsätter:

”MTR inkom den 11 mars med aktiviteter som MTRP utför avseende arbetsmiljön inom pendeltågstrafiken. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på de månatliga affärsmötena mellan trafikförvaltningen och MTR Pendeltåg där aktivitetslistor följs upp”,

Oppositionsregionrådet Jens Sjöström är besviken, både över svaret Socialdemokraterna fick, som han anser är för allmänt skrivet, men även på att varken Kristoffer Tamson, eller någon annan kom till mötet som hölls.

– Det är otroligt nonchalant att inte vilja gå till botten och kräva tydligare redovisning och åtgärdsprogram från MTR. Vi menar att de bolag som genomför verksamhet för SL:s räkning har en skyldighet att stå för en god arbetsgivarpolitik.

Socialdemokraterna har även lagt fram ett förslag i Trafiknämnden om att tillsätta en fördjupad undersökning av arbetsmiljön, men det röstades ned.