– Äntligen har vi fått till en dialog som vi begärt så länge. Medlemmarna kommer i kläm när vi inte får tid till att hjälpa dem, säger Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben.
På mötet, som hölls under torsdagen, var alla fyra fackliga organisationer närvarande. 

– Det var en god ton under hela mötet. Men det togs inga beslut så nu avvaktar vi och väntar på vad arbetsgivaren kommer att föreslå, säger Rainer Andersson.

MTR Pendeltågen ska om två veckor presentera sitt förslag till upplägg. Ett av önskemålen som arbetsgivaren nämnde på mötet var att klubbarna ska lämna in scheman för sin fackliga verksamhet.
– Att lämna in en årsplan för styrelsemöten och andra återkommande möten är inga problem. Men det funkar inte för medlemsärenden. Hur många medlemmar som ringer på en torsdag vet jag inte i förväg, säger Rainer Andersson.

”Allt kulminerade när Corona dök upp”

Det var redan i höstas som förtroendevalda som sökte ledigt för sina fackliga uppdrag blev allt oftare nekad ledighet. 

– Allt kulminerade när corona dök upp. Då nekades i princip all ledighet för fackligt arbete. Vi menar att företaget har utnyttjat corona för att strama åt vår fackliga tid, säger Rainer Andersson.

I drygt en månad har den fackliga verksamheten på Seko Pendelklubben, med cirka 700 medlemmar, gått på sparlåga. Medlemmarna är städare, tågvärdar och stationspersonal.

Två förtroendevalda har i snitt fått var sin dag i veckan för fackligt arbete. 

– Det är allt, säger Rainer Andersson och fortsätter:

– Vi kan delvis förstå det då sjukfrånvaron steg snabbt till runt 20 procent i början på coronaepidemin. Men under de senaste veckorna har det legat runt 10 procent så det borde vara betydligt lättare att bevilja mer tid. Vad vi framför allt har saknat är en vilja från företagets sida att föra en dialog om detta.

Medlemmar kommer i kläm

Fackklubben behöver tid för att hålla expeditionen öppen, svara på frågor från medlemmarna, förbereda förhandlingar och informera medlemmar. Medlemmarna har svårt att nå dem och deras ärenden blir liggande.

– Medlemmar kommer i kläm som blir utan hjälp, säger Rainer Andersson

Även skyddsombuden på MTR Pendeltågen har ont om tid för sitt uppdrag. Det var dock inte på dagordningen på torsdagens möte. Tomas Gustafsson, som är huvudskyddsombud, har tidigare tagit upp problemet med företaget utan att situationen blivit bättre. 

– Det är frustrerande. Enligt Arbetsmiljölagen ska vi få den tid som vi behöver, säger Tomas Gustafsson.

Han har två dagar i veckan tid som huvudskyddsombud så de mesta av arbetsmiljöärendena sköter han på sin fritid och på rasterna. Samtalen från kollegorna sker dagligen efter jobbet. 

Och Tomas Gustafsson svarar.

– Jag kan inte ignorera det. Man måste ställa upp för kollegor, säger han.
På företaget finns 26 skyddsombud. Av dem har ett fåtal kvar tid för arbetsmiljöarbete på arbetstid och den tiden är kortare än tidigare.
– Skyddsjobbet har mer eller mindre stått stilla på hela pendeln under mars och april, säger Tomas Gustafsson.
Det sker i tider då många anställdas rädsla för coronasmittan är stor.

MTR Pendeltågen vill inte lämna några kommentarer under pågående dialog med de fackliga organisationerna.