Fartygsarbetsgivarna vill höja pensionsåldern för befälen. I det senaste budet från medlarna föreslås en höjning från 60 till 62 år. Sjöbefälsfacken, Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet, säger mycket bestämt nej och svarar i stället med ett mycket omfattande varsel.
   Seko Sjöfolk förhåller sig neutrala i konflikten, men medlemmarna kommer att beröras av en eventuell strejk.
   – Fartygen kommer ju inte gå en meter utan befäl så det är klart att de kommer att märkas. Eftersom det handlar om nästan alla passagerarfärjor så är det någonstans mellan 5000-6000 Sekomedlemmar som berörs, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.
   Vad dessa ska göra vid en eventuell strejk är inte klart. Eftersom befälsförbunden inte begärt några sympatiåtgärder från Seko är inte förbundet inblandat i konflikten och kan därmed inte lockoutas av arbetsgivaren.
   Enligt Kenny Reinhold kan dock en del säkerhetsarbete utföras ombord när fartygen ligger vid kaj utan att inkräkta på befälens arbetsuppgifter.
   – Men omkring 75 procent av våra medlemmar arbetar i intendenturen – hotell, restaurang och så vidare – och för dem finns det inga arbetsuppgifter alls.