Sekos klubbordförande på Veolia Öresundståg Jens Kvist Christensen säger till Sveriges Radio att personalen på Veolia förbereder sig för strejk. Det finns ett starkt stöd på Veolia för en konflikt och det bildades tidigt en grupp utanför de fackliga organisationerna som även kan tänka sig att strejka vilt.

Det var i mars som Veolia ett varsel om uppsägning av 250 personer, varav en stor del skulle erbjudas nya tjänster, på deltid. En ordning som Seko inte kunde acceptera.

Efter att lokala förhandlingar på Veolia inte lett någonstans valde Seko redan tidigt att lyfta frågan om tim- och visstidsanställda till central nivå. Seko och Almega hade redan pågående förhandlingar om att stärka det centrala avtalets arbetstidsregler. Seko valde att lyfta in ett yrkande om begränsad användning av tim- och visstidsanställda i de centrala förhandlingarna.

I förra årets uppgörelse finns en rätt för parterna att säga upp det centrala avtalet vid oenighet, vilket Seko har valt att utnyttja.

När varslet läggs kopplas Medlingsinstitutet in. MI utser medlare som ska försöka förhindra att konflikt bryter ut.

En eventuell strejk kan tidigast börja den 1 juni.