Som Sekotidningen tidigare rapporterat planerar Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting en direktupphandling med de operatörer som vann upphandlingen i november förra året. Anledningen är att fem begäranden om överprövning av tilldelningsbeslutet har lämnats in.

Seko sjöfolk anser att det är en dålig idé att direktupphandla med vinnarna och tycker i stället att man ska förlänga med nuvarande operatörer tills den juridiska processen är avgjord.

– Annars kan följden bli att personalen först måste byta arbetsgivare i april. Om domstolen sedan underkänner upphandlingen så kan det bli så att de måste byta arbetsgivare igen, och så vill vi inte ha det, säger Chang Strömberg på Seko sjöfolk.

Trafikförvaltningen har redan påskrivna avtal med de nya operatörerna, men dessa måsta godkännas av politikerna i Trafiknämnden. Och där kan det bli strid.

– Vi kommer i stället att lägga ett förslag om att direktupphandla med de nuvarande operatörerna vid nästa möte i Trafiknämnden, säger Talla Alkurdi, socialdemokratiskt oppositionstrafiklandstingsråd.

Motiveringen är densamma som Seko sjöfolks.

– Vi prioriterar en trygg och säker skärgårdstrafik, både för passagerare och personal. Vid en direktupphandling med vinnarna riskerar personalen att behöva byta arbetsgivare flera gånger. Och vi hoppas få med oss övriga partier på det, säger Talla Alkurdi.

Men för Miljöpartiet kommer förslaget som en överraskning.

– Jaså, det hade varit bra om de pratat med oss om det, säger Vivianne Gunnarsson (mp), andra vice ordförande i beredningen för sjötrafik.

Hon lutar ändå åt att gå på Socialdemokraternas linje.

– Det har ju funnits tveksamheter kring tilldelningsbeslutet och det är väldigt viktigt att personalen känner sig trygga.

Alliansens inställning verkar dock vara att följa tjänstemannaförslaget och direktupphandla med vinnarna.

– Jag har inte hört att det skulle finnas något annat förslag inom Alliansen än att följa den linjen, säger Karl Henriksson, som sitter i Trafiknämnden för KD.