Det uppger de anställda i en undersökning som Seko presenterar i dag. Drygt 700 medlemmar som arbetar i tunnelbana och pendeltåg har intervjuats om sin syn på säkerheten.

Enligt undersökningen anser var fjärde anställd att det händer att fordon som är mer slitna än vad regelverket tillåter ändå skickas ut i trafik.

Hälften tycker att det finns brister i fordonsunderhållet. Bland förarna är siffran åtta av tio.

När det gäller infrastrukturen så anser sex av tio anställda att det finns brister. Även här sticker förarna ut med åtta av tio som har den uppfattningen.

– Faktorer som kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö får stå tillbaka när priset, i alla led i entreprenörskedjan, pressas ner allt mer. Anläggningsägaren, SL måste ta ansvar för att säkerheten är fullgod och att regelbundna inspektioner av säkerheten görs. Inga undermåliga tåg ska få skickas ut i trafiken, säger Sekos ordförande, Janne Rudén, i en kommentar till undersökningen.