I dag har drygt hälften, 53 procent, av samt liga anställda arbetare mellan 16 och 24 år en tidsbegränsad anställning, 17 procent har timanställning, 14 procent kallas in vid behov.

53 procent är lika med 224 000 personer, varav 132 000 har tim- eller behovsanställning. 48 000 av de 224 000 är med i facket.

Det här visar statistik från SCB och LO.

När ungdomarna fyllt 25 år minskar andelen behovsanställningar och timanställningar till sammanlagt 8 procent. För personer över 55 år handlar det om 1 procent.

Även i Sekos branscher finns en ökad andel tim- och behovsanställda. Posten är bara ett exempel.

På Telia är det främst kundtjänst och butiker som berörs. Seko har märkt att även vanliga arbetslösa får de korta anställningar na, trots att de från början var tänkta för studerande och liknande. Seko på Telia satsar på att få fler medlemmar bland timanställda för att kunna ställa krav på fasta tjänster.

En sammanställning som Seko på SJ genomfört har hittills visat att det finns hundratals timanställda i företaget.

– Seko har totalt 1 850 medlemmar på SJ. Det visar hur stor gruppen är, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ.

Målet med kartläggningen är att kräva fasta jobb och att organisera alla som börjar arbeta på SJ, oavsett anställningsform och arbetstid.

– Det är den väg vi måste gå, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ.