Vintern första snöoväder har knappt lämnat landet då ordkriget är i full gång. På den ena sidan Trafikverket som hävdar att beredskapen är bättre än någonsin. På den andra sidan Seko med Johnny Nadérus i spetsen som hävdar att beredskapen är ett skämt.
   I en radiodebatt i morse hävdade Trafikverkets representant Lars Schyllander att läget var under kontroll och att i princip alla växlar var försedda med snöskydd. Med undantag för platser där det pågick arbeten.
Johnny Nadérus, vice ordförande i Infranordklubben i Stockholm, var av en annan åsikt och för att bevisa detta tar han med Sekotidningen till Karlbergs station strax norr om Stockholms central.
   – Titta! På de här fyra spåren passerar alla tåg norr om Stockholm och det finns inte snöskydd på en enda växel, säger han och pekar ut över spårområdet.
   Snöskydden ligger på marken bredvid växlarna – täckta av snö.
   Enligt Johnny Nadérus ska snöskydden vara på plats under oktober men nu närmar vi oss alltså mitten av november och snön har redan kommit.
   – SMHI hade ju gått ut med en klass 2-varning så snöovädret kom ju inte som någon överraskning. Ändå är det inte åtgärdat.
   I det här fallet är det företaget han arbetar för, Infranord (tidigare Banverket produktion) som ska ha satt på snöskydden. Varför det inte skett vet han inte, men han menar att Trafikverket bär ett ansvar genom att de inte har någon kvalitetsuppföljning på det de beställer.
   Sekotidningen har förgäves sökt ansvariga både på Trafikverket och på Infranord för en kommentar.