Sedan två år tillbaka kan arbetsgivarna inom skärgårdstrafiken välja att ha individuella löner istället för tarifflöner. En del företag har infört det, andra inte. Sjöbefälsföreningen vill slopa möjligheten eftersom man anser att det inte blir rättvist.

-Vi har kört fast i förhandlingarna och då återstår bara konflikt, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen.

I förra avtalsrörelse gick Seko ut i konflikt för att få behålla tarifflönerna. En strid som Seko vann.

Mats Jäderland vill inte säga hur stor löneökning befälen krävt. Det ligger inbakat i det förslag till tarifflöner som facket lagt fram.

Konfliktvarslet omfattar till att börja med ett tiotal fartyg och lika många befälhavare i Göteborgs och Stockholms skärgård. Sekos medlemmar berörs inte direkt av varslet.

-Inte mer än att båtarna inte går i trafik, säger ombudsman Mats Ekeklint. Annars arbetar medlemmarna som vanligt.

Om arbetsgivarna vidtar motåtgärder kan dock Seko dras in i konflikten.

Avtalet mellan Almega och Sjöbefälsföreningen gick ut vid årsskiftet, med ömsesidig prolongering. Facket säger nu upp avtalet och lägger ett konfliktvarsel.