Sjöbefälen har varslat om strejk i Göteborg och Stockholm den 12 april. Anledningen är att facket vill ha tillbaka tarifflönerna för befälhavarna. Seko stödjer Sjöbefälsföreningens krav och konfliktvarsel.

Vid förra avtalsrörelsen kom parterna överens om ett system med individuell lön. Något som det visat sig att medlemmarna inte gillar. Systemet har införts för 25 procent av medlemmarna.

-De som har systemet gillar det inte och de som ännu inte drabbats av det gillar det inte heller, säger Hans-Dieter Grahl, seniorrådgivare på Sjöbefälsföreningen.

Han säger att de medlemmar som provat på systemet i ett år är förbannade och att de inte tycker individuell lön passar i en verksamhet där medarbetare inte träffar arbetsgivaren.

-Befälhavarna är ute på sjön och kör. Dessutom är deras arbete så lag- och regelstyrt att utrymmet för att den enskilde är ganska litet.

Ni gick med på individuell lön för två år sedan? Hur gick det till?

-Vi accepterade det på prov. Det betyder inte att vi bundit oss till systemet för all tid. Nu är det en ny avtalsrörelse, säger Hans-Dieter Grahl.

Sjöbefälsföreningen oroar sig för att individuell lön på sikt kommer att pressa ner lönerna för medlemmarna.

-Det handlar om att arbetsgivaren får mer makt över lönesättningen. Precis som Byggnads kämpar för sina ackord kämpar vi för våra tarifflöner.

Almega har i ett pressmeddelande sagt att individuell lön är den löneform som dominerar arbetsmarmarknaden och arbetsgivarna vill inte ha tillbaka det som de uppfattar stelbenta systemet med tarifflöner, som utgår efter antal år i yrket.