Sjöbefälsförbundet och Sverige fartygsbefälsförbund har sedan 1970 ett pensionsavtal som ger möjlighet att som tidigast gå i pension vid 60 års ålder. Arbetsgivarna i Sjöfartens Arbetsgivarförbund har sagt upp avtalet och har föreslagit en höjning till lägst 62 år. Enligt Sjöbefälsförbundet är det inte hela sanningen, eftersom de pengar som sätts av inte skulle räcka.
Om en konflikt träder i kraft påverkas även Sekos medlemmar inom Sjöfolk.
– Vi är neutrala i konflikten, men båtarna ligger ju stilla så länge konflikten pågår, säger Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Blir det en lång konflikt påverkas våra medlemmar.
Samtliga färjor runt kusterna omfattas av varslet, med undantag för några Gotlandsfärjor.
Kenny Reinhold tror att det omfattande varslet innebär att parterna löser tvisten i god tid före 1 april.