Gergö Hadlaczky är forskare och biträdande chef för NASP, National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health.

Hur påverkar mer stängsel dödstalen på järnvägarna?

– En viss andel av självmordsförsöken är av ”impulsiv” karaktär. Förhindras ett försök kan det faktiskt vara så att personen aldrig försöker igen.

– Tänk dig en kraftigt berusad person som har råkat ut för något som han i det tillståndet upplever som väldigt traumatiskt. Utan räcke blir det enklare att utföra en spontan självmordshandling. Om tragedin fördröjs några timmar hittar personen kanske hjälp eller andra lösningar som krävs för att hantera problemet.

Drygt 100 personer dödas varje år i tågolyckor med tåg. Varför minskar inte olycksfrekvensen?

– Det är svårt att veta utan vetenskapliga studier. Det kan handla om att stängslen inte försvårar tillräckligt eller att de inte finns på tillräckligt många ställen. Våldsamma självmordshandlingar är också vanligare bland män än kvinnor.

Håller du med om att publicitet runt självmord och tågpåkörning leder till att antalet självmord ökar?

– Nej, det är en missuppfattning att tro att all publicitet inspirerar till fler försök. Däremot är det viktigt att ta ställning till hur man skriver om det. En glorifiering kan nog påverka problemet i negativ riktning.

Vad är diagnosen suicid egentligen?

– Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk sjukdom. De sker sällan av någon filosofisk inställning. Det handlar oftast om ett enormt lidande som utan rätt hjälp blir för mycket till slut.