Trafficare sade upp avtalet för tågstädning av SJ:s personvagnar och X2000-tåg då företaget inte lyckades få ekonomi i det. Först blev det då tal om en ny upphandling för all städning men sedan ändrade sig SJ. Nu ska verksamheten i Stockholm, Malmö och Göteborg skötas i egen regi medan man handlar upp städningen på mindre orter runt om i landet.
   – SJ menar att det inte är övertagande och att de inte behöver ta över personalen. I stället ska de handplocka folk. Jag tycker att ett statligt bolag borde bete sig bättre, säger Leif Eriksson, ordförande för Seko på Trafficare.
   Mellan 200 och 250 anställda på Trafficare kommer att sägas upp på grund av det uppsagda kontraktet. Leif Eriksson uppskattar antalet berörda i Stockholm, Göteborg och Malmö till ett hundratal, som alltså borde beröras av övertagandet.
   – Folk mår jättedåligt här. Det finns de som sitter och gråter på jobbet för att de inte vet vad som kommer hända.
   Som bakgrund bör nämnas att när SJ bolagiserades 2011 knoppades flera bolag av, däribland Trafficare. Snart efter köptes Trafficare upp av multinationella servicejätten ISS.
   – De tog ansvar. All personal fick följa med och med bibehållna villkor, som var förmånliga på många sätt.    Men nu när SJ tar tillbaka verksamheten så beter man sig så här oschysst, säger Leif Eriksson.
   Nu ska Seko skapa opinion med olika manifestationer och hoppas kunna lyfta frågan i media för att påverka SJ. Hjälper inte det får man ta till lagboken.
   – Seko överväger att driva frågan om att det är ett övertagande av verksamhet enligt lagen och då kan det i slutändan avgöras i domstol. Men det är framförallt en moralisk fråga att SJ tar ansvar för folk som en gång jobbat där, säger P-O Fällman, ombudsman på Sekos förbundskontor.
   Men SJ håller alltså inte med om att det rör sig om övertagande av verksamhet.
   – Det handlar om ett uppsagt avtal så vi har ingen verksamhet. Vidare så berör det ju bara storstäderna, på alla andra orter handlar vi upp verksamheten så vi tar inte över allt. Slutligen tar vi inte över något annat från Trafficare, inga inventarier, inga lokaler och så vidare, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ.
   Han ser inte heller att SJ skulle ha något moraliskt ansvar, vare sig att sköta sig bättre än andra eller för att många drabbade är gamla trotjänare från gamla SJ-tiden.
   – Då var det ett affärsverk. Vi är ju SJ AB, som bara är en av många tågoperatörer. Och vi, som alla andra, vill ju handla upp till bästa möjliga pris.
   Men det är inga argument som biter på Leif Eriksson.
   – Jag tycker att SJ kan visa lite ödmjukhet i den här frågan. Det är ett statligt bolag och bör inte ha ett sådant synsätt.