SJ slutar köra tåg mellan Göteborg och Malmö från den 10 april. På grund av konkurrensen på Västkustbanan med bland andra Öresundstågen, som körs av Veolia, går det inte ihop ekonomiskt för SJ.
   – Det kommer ju innebära personalminskningar, men vi vet inte hur stora. Vi har bara fått information om att linjen ska läggas ned men inte haft några verksamhetsförhandlingar ännu, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko på SJ.
   Han hoppas att det inte ska bli någons större dramatik även om det finns en stor oro bland den berörda personalen.
   – Men förhoppningsvis ska det mesta kunna lösas med pensionsavgångar, tror han.
   SJ har i dag fem avgångar dagligen i vardera riktningen. Resenärerna hänvisas nu i stället till Öresundstågen, men då blir restiden 30-40 minuter längre. Och komforten är sämre.
   – Nu kommer man bara köra lokaltåg på en höghastighetsbana och det med tåg som man inte gärna vill sitta på längre än en timme. Det är ju inte bra för resenärerna, säger Erik Johannesson.
   Sekotidningen har sökt ansvariga på SJ för en kommentar. I ett pressmeddelande förklarar dock Jan Olson, chef för affärsutveckling på SJ, nedläggningen.
   – Vi beklagar denna förändring i trafiken och eventuella negativa effekter för resenärerna. Bakgrunden till förändringen är att vi under lång tid har brottats med bristande lönsamhet på sträckan. Det totala utbudet av tågtrafik är idag större än efterfrågan.