Enligt Västtrafik lade SJ det bästa av fyra anbud. Avtalet är värt 5 miljarder kronor.

Nyheter i avtalet är att SJ står för energikostnaderna och att en stor del, cirka 30 procent, av intäkterna styrs av hur många som reser med Västtågen och hur nöjda resenärerna är. Om resenärerna är missnöjda med trafiken minskar ersättningen.

– Vi mäter regelbundet såväl kundnöjdhet som antalet resenärer, säger Västtrafiks presschef Kristian Lans.

SJ:s Götalandståg har kört Västtrafik sedan 2012 då företaget tog över från DSB Väst.