MTR Gamma vann pendeltågsupphandlingen i december förra året. Ett kontrakt som är värt 30 miljarder och som sträcker sig över 14 år. SJ kom tvåa.

Båda företagen bjöds in till Stockholms läns landsting, SLL, för att förhandla om sina anbud. SJ ansåg att företaget missgynnats i förhandlingen och begärde att förvaltningsrätten skulle pröva om upphandlingen strider mot upphandlingslagens likabehandlingsprincip.

Domstolen kommer nu fram till att SLL gjort rätt. Bolagen behandlades visserligen olika, konstaterar förvaltningsrätten, men det strider in mot lagens principer om att företag ska behandlas lika.

Det var okej för landstinget att förhandla om olika frågor med SJ respektive MTR, eftersom lagen inte kräver att en upphandlande enhet måste förhandla med alla anbudsgivare om samtliga förhållanden.

Alltså har landstinget inte brutit mot lagens likabehandlingsprincip.

För Sekos del har det viktiga varit att säkra villkoren för personalen vid en övergång från Stockholmståg, som kör trafiken i dag, till MTR.

Redan från början stod det klart att tågpersonalen skulle gå över från Stockholmståg till MTR. I februari i år kom Seko och MTR överens om att även städarna ska omfattas av verksamhetsövergången.

Parterna har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor.