-Vi är oerhört besvikna, för oss innebär det att vi måste spara 8,5 miljoner kronor, säger Kristina Henschen, chef för Union to union, tidigare LO-TCO Biståndsnämnd.

När regleringsbrevet till Sida, regeringens uppdrag till myndigheten, kom den 18 december framkom att anslaget till civilsamhället var orört.

-Det var en stor lättnad, som byttes till besvikelse på bara några dagar. Strax före jul meddelade Sida att de tänker minska anslaget ändå, med cirka sju procent.

Flera organisationer, bland andra union to union, Olof Palmes Internationell Center och Afrikagrupperna, har i ett gemensamt brev till Sida vädjat att myndigheten ska stoppa neddragningen.

Organisationerna skriver att det strider mot regeringens instruktioner och enligt ”vår bedömning inte i linje med den politiska styrningen av biståndet”.

I sitt svar på brevet skriver t f generaldirektören Bo Netz att Sida betalade ut mer pengar än myndigheten hade 2015 och att den nivån inte kan upprätthållas 2016.

–En tillsynes vällovlig handling som verkar resulterat i en planeringsmiss från Sida. Och som vi tvingas betala för. Det är inte rätt, säger Kristina Henschn.

Union to union vet ännu inte hur neddragningen ska gå till. 8,5 miljoner är mycket pengar i det fackliga biståndet och Kristina Henschen oroar sig för att det betyder att flera projekt inte kan slutföras.

-Vi är inne i det tredje året på våra treårsavtal och det är mycket olyckligt för resultaten och våra samarbetspartners om vi måste säga upp avtal innan projekten är slutförda.

I början av november blev det känt att regeringen planerade att öka överföringen av pengar från biståndet till flyktingmottagandet i Sverige. Något som den svenska regeringen har gjort i flera år och är ”bäst på” inom EU.

I början sades det att anslaget till civilsamhället, där de fackliga biståndsprojekten ingår, skulle drabbas hårt. Bland annat Sekos projekt runt om i världen hotades av nedläggning.

Senare meddelades att de skulle bli betydligt mindre avräkning från biståndsanslaget, det skulle stanna vid en ökning med sex procent.

-Olika organisationer gick samman och protesterade och vi lyckades få regeringen att inse att det inte var en bra väg att gå. Vi lyfte gemensamt fram vad biståndet faktiskt uppnår, även i det fackliga arbetet, bland annat i kampanjen Bistånd räddar liv, säger Kristina Henschen.

Regeringen lyssnade, men inte Sida.