Mer och bättre arbetsmarknadsjournalistik är tanken bakom mediehuset. Med gemensamma upphandlingar av till exempel tryck och papper, gemensam administration och utökat redaktionellt samarbete ska pengar sparas och journalistiken utvecklas.

Med Sekos ja är i dagsläget tre tidningar klara för anslutning. Förutom Sekotidningen även Handelsnytt och Arbetet. Men Sekos beslut är avhängigt av att de två sista förbunden i projektet, Kommunal och Fastighets, säger ja till anslutning av sina tidningar. Övriga förbund har sagt nej.

– Vi tror att samarbetet inom mediehuset kommer att skapa möjligheter till en kraftfullare facklig journalistik och opinionsbildning. Vidare tror vi att det på sikt kommer leda till en ökad närvaro inom den digitala journalistiken, säger Jonas Pettersson, kommunikations- och kanslichef på Seko.

– Givetvis är detta också ett projekt för att kunna hålla nere de administrativa kostnaderna i form av tryck, papper och distribution, fortsätter han.

Även Mats Andersson, chefredaktör på Sekotidningen, är positiv till mediehuset.

– Jag ser fram emot anslutningen. Jag tror att det kommer bli bra med mer samlade resurser och att vi ska sitta tillsammans. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra en ännu bättre tidning som medlemmar i mediehuset.

En syn som delas av journalisterna på tidningen.

– Jag tycker att det ska bli roligt att få fler journalistkolleger. Vi är ju en liten redaktion så jag hoppas att vi utveckla journalistiken genom mer samarbeten mellan tidningarna, säger Karin Lindgren Strömbäck, reporter på tidningen.

Alla tidningar som ingår ska finnas kvar i nuvarande form, med varsin redaktion med tillhörande chefredaktör.