Efter en inledning med traditionellt omnämnande av avlidna Sekoiter, en musikvideoinspirerad film som presenterade Sekos branscher och ett bejublat uppträdande av Darin äntrade förbundsordförande Janne Rudén talarstolen.

Hans inledningstal inleddes med en attack på den rådande politiken i alliansen regi:

”Det gemensamma intresset är osynliggjort. De ideologiska resonemangen syns inte längre. Det är en medveten strategi. Vi ska inte se några sammanhang. Vi ska inte tro på idéer och värderingar. Vi ska inte tänka på att vi behöver varandra. Vi ska se till oss själva.”

Men nu, sade Rudén, har det nyliberala korthuset rasat samman.  Men även om den moderatledda privatiseringsvågen inte längre är fungerande, såg han inga riktiga alternativ:

” Det finns tyvärr idag ingen politisk kraft som tydligt ställer sig upp och säger: Detta blev inte bra. Några har gjort sig enorma rikedomar på detta experiment, men för de flesta medborgare och skattebetalare har detta inte fungerat. De enda som är tydliga är LO och LO-förbunden, Vi säger med tydlighet! Det är dags att återupprätta samhällsnytta, det är dags att återdemokratisera våra gemensamma tillgångar.

Janne Rudén övergick sedan till en sammanfattning av 2013 års avtalsrörelse vilken han beskrev som en stor framgång.

Tre varsel och Almega tvingades tre gånger ned på knä. Bland annat på spårtrafik, Telekom och kommunikation.

– Man kan säga att vi gjorde hattrick på Almega. Denna arbetsgivareorganisation vars ledstjärna bygger på att försvaga det lokala facket och flytta all makt till arbetsgivaren, allt i sann Timbroanda, sade Janne Rudén.

Avslutningsvis blickade han framåt. På hur Seko ska bli ett mer medlemsnära förbund som är mer synligt och aktivt ute på arbetsplaterna.

– Vi måste också bli bättre på att kommunicera medlemskapets värde och vad vi faktiskt uträttar, såväl gentemot befintliga medlemmar som potentiella medlemmar. Vi har något att vara stolta över. Om inte vi berättar vad vi uppnår, att det är vi som gör skillnad, så kommer ingen annan att göra det heller. Här är jag övertygad om att vi har stora möjligheter.