Konflikten innebär en blockad mot ledningsutsättningsarbete och inkoppling av tillfälliga elanläggningar vid 130 kommunala energibolag. Hushåll och sjukhus undantas.
–Vi upplever att vi inte fått ett erbjudande som följer industrinormen. I den ligger ett utrymme för arbetstidsförkortning på 0,5 procent. Det har vi inte fått, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.
Seko hävdar att olyckor som beror på stress ökat under senare år.
–Därför är en arbetstidsförkortning viktig, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.
I dag finns en arbetstidsbank på 54 timmar. Seko vill utöka den med nio timmar.
Blockaden innebär att ingen får utföra de blockerade arbetsuppgifterna. Varslet omfattar också övertidsblockad, mertids- och restidsblockad för samtliga Seko-medlemmar på avtalsområdet samt nyanställningsblockad och stopp för inhyrning.
Stridsåtgärderna omfattar 2 000 medlemmar och träder i kraft tisdagen den 21 maj om inget avtal tecknats innan dess.

Claes Blomgren är förhandlingschef på KFS. Han bekräftar att oenigheten gäller Sekos krav på arbetstidsförkortning.
–Vi är överens med Seko om utrymmet, det vill säga att det är industrinormen som ska gälla, men vi är inte ense om fördelningen, säger han.
KFS medlemsföretag anser att det inte finns utrymme för ökad arbetstidsförkortning.
–Det blir tillväxthämmande för våra företag, säger Claes Blomgren.
Medlingsinstitutet utser medlare på måndag den 13 maj.