–Jag har sagt att jag står till förfogande och är glad och smickrad över att bli nominerad, säger Valle Karlsson.
Han känner ödmjukhet och respekt för uppdraget som avtalssekreterare.
– Det händer mycket på Sekos områden, och i vår omvärld. Medlemsantalet krymper samtidigt som vi behöver mer resurser för att klara vårt fackliga uppdrag med allt fler små arbetsgivare.
Valle Karlsson är lokförare med lång facklig erfarenhet, han är 55 år och har varit ansvarig för spårtrafikområdet i sex år.
Om han blir vald efterträder han Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman som går i pension i början av nästa år.