Sekos tanke är att den som har ansvaret för ett projekt ska granska att även underentreprenörerna sköter sig. Det ska finnas en lista över samtliga entreprenörer på arbetsplatsen och huvudentreprenören ska se till att dessa företag fullgör sina betalningar gentemot de anställda. Samtliga entreprenörer ska ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Även väg- och banbranschen följer den plattform som förbunden i 6F har tagit fram. Det betyder bland annat lönekrav på minst 800 kronor per månad för yrkesarbetare, med ett lägsta utrymme på 3,2 procent på avtalets genomsnittsförtjänst. Grundlönen för yrkesarbetare ska, enligt Sekos yrkanden, höjas till 26 950 kronor per månad och samtliga tillägg med motsvarande procent som lönerna höjs.

Avtalet bör vara ett år.

Seko vill ha stärkta rutiner och tydliga regler kring den personlig integriteten även inom väg-och ban, liksom bättre villkor för korttidsanställda.

För anställda i branschen är frågan om restid viktig. Enligt en dom i EU-domstolen kan restid under vissa förhållanden vara en del av arbetstiden, vilket Seko anser att väg- och banavtalets regler bör ta hänsyn till.