-Almegas varsel omfattar samtliga båtar i företagen, medan vi till en början valde att lägga varsel på ett antal restaurangbåtar. Vi ville undanta kollektivtrafiken, men nu har Almega själva tagit ut den trafiken, så vi tvingas utvidga vårt varsel, säger Mats Ekeklint, ombudsman på Seko.

Det nya varslet gör att medlemmar inte tvingas arbeta för att sedan lockoutas på sin lediga tid, tid som de tidigare arbetat in. Arbetsuppgifterna sätts dessutom i blockad.

Konflikten handlar bland annat om lönerna, där Seko kräver samma nivå på löneökningarna som på övriga arbetsmarknaden. Seko vill behålla tarifflönesystemet som facket anser fungerar utmärkt och förbundet kräver att de lägsta lönenivåerna i avtalet bibehålls.

Almega vill frysa de tarifflöner som finns och få en förändring mot individuella löner. Det ska sänka lönekostnaderna, enligt arbetsgivarna, som hävdar att tarifferna är kostnadsdrivande och att det därför inte är möjligt att komma överens om 6,8 procent i löneökning.

Parterna har ett första möte med medlarna i eftermiddag.