Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är nöjd med uppgörelsen.

–Vi har fått ett avtal som ligger inom ramen för vad övriga arbetsmarknaden fått och vi har fått ett långt avtal, vilket var målet när vi bestämde att skjuta upp förhandlingarna vid årsskiftet, säger han.

Det förra avtalet löpte ut den sista december 2012 och det nya avtalet gäller från 1 januari 2013 till sista februari 2016.

Förutom löneökningar har förbundet fått en ny reglering av visstidsanställningarna inom framför allt färjetrafiken. Inför förhandlingarna ville arbetsgivarna ha ökad flexibilitet och Seko minska visstiderna.

Lösningen blev en skrivning om att rederierna får ta in visstidsanställda under toppar på helger.  Men det förutsätter att arbetsgivaren förhandlar med facket och i första hand löser bemanningen genom fasta heltidsanställda eller fasta deltidare.

Först därefter ska rederierna ta in visstidare.

–En bra lösning för båda parter, säger Kenny Reinhold.

Avtalet säger sedan tidigare att visstidsanställningar enbart får vara en till tio dagar långa.

I avtalet finns också höjningar av olika tillägg. Ombordtilläggen höjs med 156 kronor 1 juni 2013. Övriga med drygt 7 procent på tre år. Snittlönen för de anställda är 25 000 kronor per månad.