Dagarna efter uppsägningen blev nästan alla erbjudna att komma tillbaka som visstidsanställda. Ytterligare ett antal har fått tillbaka sina gamla jobb.
– Man kan konstatera att företaget har haft för bråttom när de sagt upp personalen, säger Roger Pettersson, ombudsman på Seko. Mer än hälften av dem som företaget skulle säga upp den 1 juli är kvar i företaget.
Trafficare har angett arbetsbrist som skäl till uppsägningarna och hävdar att allt gått rätt till.
– Jag är ny som chef men har fått klart för mig att företagets uppfattning är att vi fullgjort vår plikt när det gäller omplaceringsutredningar, säger ISS/Trafficares vd Göran Petsén.
En uppfattning som Seko inte delar.
– Det fanns vakanser på flera orter, så det hade gått att omplacera. Att så många anställts på nytt visar att det inte förelåg arbetsbrist på den nivå som företaget påstod i de centrala förhandlingarna, säger Roger Pettersson.
Återanställningarna på visstid hänger samman med att personal utbildats och att det behövdes vikarier, enligt Göran Petsén, som personligen beslutat att återanställa för att klara kvaliteten på städningen.
Den 18 november ska Arbetsdomstolen ta ställning till Trafficares begäran att slippa betala lön för dem som omfattas av ogiltighetsförklaringen.
– Företaget är skyldigt att betala lön medan ärendet behandlas i AD, men de kan ansöka om att slippa det, säger Roger Pettersson.
Trafficare har just skrivit kontrakt med SJ om att fortsätta städa X2000 på 18 olika serviceorter, med delvis andra produktionsmetoder och nya maskiner. Trafficare väntar på besked om ytterligare två kontrakt med SJ. Det betyder inte så mycket för personalläget, enligt Göran Petsén.
– Oavsett hur det går är vi tvungna att minska kostnaderna. SJ kräver att städningen blir 15 procent billigare.