Facket menar att SJ inte kan svara på flera avgörande frågor och att nedläggningen därför kan leda till stora arbetsmiljöproblem.

Seko har bland annat inte fått svar på vad som händer vid stora trafikstörningar där resebutikerna och telefonservicen i Tranås i dag gör omfattande insatser. Seko tror inte att ombordpersonalen på tågen ensamma klarar det arbetet. Överhuvudtaget minskar service och kundomhändertagande när resebutikerna försvinner, menar facket och det tar SJ inte hänsyn till.

SJ varslade tidigare i år 400 anställda om uppsägning, varav knappt 100 på kundcentret i Tranås. Målet är att spara en miljard på tre år.

Seko har kritiserat SJ för att gå för fort fram och för att de fackliga organisationerna inte fått tillräcklig information om det ekonomiska underlaget.

De 17 resebutikerna försvinner redan den sista mars och kvar blir bara butikerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Kundcentret i Tranås försvinner i höst.