Fler orter står på tur.

Seko har protesterat vid varje beslut och samtliga förhandlingar, som har avslutats, har avslutats i oenighet, Seko anser att Postnords kärnverksamhet ska skötas i egen regi. Kunderna ska, enligt facket, möta Postnords personal, inte entreprenörer.

-Eftersom vi tog strid i Göteborg i våras har utvecklingen fördröjts och det går saktare än Postnords ledning tänkte sig från början, säger Sandra Svensk, ledamot i Seko Postens styrelse.

Att Postnord har en gammal fordonspark och måste skaffa nya lastbilar och bilar är parterna ense om. Oenigheten gäller hur bytet ska gå till.

Företaget anser sig inte ha råd att ersätta alla utslitna fordon med egna bilar, utan lägger istället delar av kostnaden på att anlita privata åkerier.

Anders Holm, vd för Postnord i Sverige, säger att pengarna inte räcker till att köpa en ny bilpark.

-Vi växer väldigt mycket inom logistikdelen. Vi måste välja vad vi ska investera i och kan inte binda allt kapital genom att köpa eget. Vi behöver en bättre mix av rörliga och fasta kostnader, säger han.

Seko har föreslagit att Postnord istället för att köpa eller lägga ut på entreprenad ska leasa nya bilar. Seko har räknat på det och kommit fram till att det är mer lönsamt än att outsourca.

Men Anders Holm ser leasing som likvärdigt med inköp.

-Det binder kapital på samma sätt, säger han. Att anlita andra åkerier gör oss mer flexibla, vi kan säga upp avtal om vi inte är nöjda.

Sandra Svensk och Seko håller inte med om att leasing går att jämställa med att köpa eget.

-Det finns leasingavtal på ett par år som är fördelaktiga.

Hon tillägger:

-Paketverksamheten går bra och fortsätter att växa. Det finns inga stora risker med att leasa. Postnord har bestämt sig för att leasing är detsamma som att binda kapital och vill inte räkna på det, vi är av en annan uppfattning säger hon.

Fackets önskan att kunderna ska möta Postnords egen personal har Anders Holm ingen större förståelse för.

– Så länge de kör i blå bilar och med blå kläder är de vår personal, säger han.

Än så länge har outsourcingen inte lett till att jobb försvunnit. Men det finns en oro för att det ska bli så om en stor del av verksamheten läggs ut.

-Jag förstår oron för jobben, säger Anders Holm. En betydande andel av Postnords verksamhet  kommer även i fortsättningen att bedrivas  i egen regi. Något annat är praktiskt omöjligt.