Seko lokalt ser det som en hämndaktion eller bestraffning från arbetsgivaren sida för att den fackligt förtroendevalda våren 2017 hjälpte en medlem att polisanmäla en chef för sexuella trakasserier.

Medlemmen vågade inte fullfölja sin anmälan och uppgav för Seko att anstaltsledningen uppmanat henne att backa. Hon utlovades fast anställning.

-Det fick hon inte, hon fick sluta istället, säger Peter Hemström, ordförande för Seko på Ljustadalen och Saltvik, två anstalter som hör till samma verksamhetsområde.

En utredning som Kriminalvården gjort visar att Sekos förtroendevalda, som arbetsgivaren vill omplacera, inte gjort något fel i samband med polisanmälan.

Arbetsgivaren har istället pekat på tre enstaka händelser som orsak till omplaceringen.

Händelser som enligt Kriminalvården utgör kränkande särbehandling, men som enligt Peter Hemström, tillhör det fackliga arbetet.

-Hon har ställt relevanta frågor, som man ska göra som fackligt ombud, säger han. Hon har 28 års prickfri tjänst inom Kriminalvården och en del av det hon kritiserats för är sådant som vi ska göra som kriminalvårdare. Som exempelvis göra incidentrapporter när det händer något.

Kravet på omplacering kom i september 2017. Seko har sagt nej och nu ska frågan avgöras i en central förhandling.

Roger Johansson, Sekos ombudsman i Sundsvall står bakom klubben på Saltvik och Ljustadalen och han säger att tvisten kan få långtgående konsekvenser.

-Om arbetsgivaren får rätt i det här kommer tystnaden att breda ut sig på arbetsplatserna. Det kommer att bli svårt att få folk att prata, säger han.

Peter Hemström konstaterar att det inte är första gången en facklig förtroendevald antingen lämnat Ljustadalen eller omplacerats. Det hände såväl 2015 som 2016.

-Det har känts som enskilda händelser men om vi tittar tillbaka på det ser man ett mönster. Det är en kränkning av det fackliga arbetet, säger han.

Fredrik Wallin är tillförordnad kriminalvårdschef för Saltvik och Ljustadalen. Han vill inte kommentera tvisten med hänvisning till att den ska avgöras centralt mellan Seko och Kriminalvården.

Till lokala medier, som tidningen Ångermanland, har han tidigare i veckan sagt att Sekos tal om bestraffning är helt grundlös. Han pekar istället på att det funnits ett behov av att se över arbetsmiljön på anstalten.