Det bekräftar båda parter.

-Vi har ett oklart läge. Den muntliga överenskommelse vi haft gäller inte, men vi vet inte vad den ersatts med, säger Sekos ombudsman Roger Pettersson.

-Jag är lika bekymrad idag, som i början av veckan, över våra förtroendevaldas möjligheter att bedriva fackligt arbete på Sis.

Enligt Seko har ombuden fått veta att de ska ansöka om facklig tid minst två veckor i förväg och att de enbart får agera på sin egen arbetsplats. Det senare strider mot det statliga centrala avtalet om facklig tid. Det avtal som Seko menar ska gälla just nu.

-Jag jobbet för att lösa detta, säger Roger Pettersson. Gårdagens förhandlingar gav ingen klarhet.

Parterna står långt ifrån varandra, säger Sis personalchef Gunilla Ejefors Lublin. Enligt henne har ombuden inte hindrats i sitt arbete.

-Det är Sekos tolkning. Vi kommer att gå ut med information om vad som ska gälla. De som hittills arbetat fackligt på heltid eller deltid med stöd av det statliga avtalet kan göra det, fram till dess att vi har haft en överläggning för att bestämma sysselsättningsgraden utifrån antal medlemmar.

Det vill säga de som hittills arbetat fackligt på heltid kan göra det. De som är fackliga på deltid måste ansöka om facklig tid.

Varför vill Sis ha ett lokalt avtal? Seko anser att det centrala statliga avtalet är bra nog.

-Vi tycker att det gör det tydligare vad som gäller på exempelvis medbestämmandelagens område och bättre arbetsmiljö. Särskilt som vi saknar samverkansavtal på myndigheten.