Beslutet togs efter Nordeas besked om att man lämnar Sverige och lägger huvudkontoret i Finland. Anledningen banken nu uppger är att man vill tillhöra den europeiska bankunionen, vilket inte är möjligt i Sverige som inte är ett euroland.

Det som retat upp fackföreningsrörelsen är dock bankens tidigare uttalande om att lämna Sverige om regeringen beslutade om att höja bankskatten, den så kallade resolutionsavgiften. Den ska användas för att samla ihop pengar i händelse av en ny finanskris, så att notan inte hamnar på skattebetalarna som förra gången det begav sig.

– Det är anmärkningsvärt att en bank som fått miljardstöd av svenska skattebetalare för att klara tidigare bankkriser, nu väljer att smita från att ta gemensamt ansvar i framtiden. Det är därför orimligt att stora delar av våra medlemmars gemensamma kapital ska bidra till att generera vinster till denna bank. Med all rätt är våra medlemmar upprörda över Nordeas agerande, säger Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande i Seko.

Seko har cirka en halv miljard i kapitalplaceringar hos Nordea och vidare sker mycket av förbundets transaktioner genom banken. Inriktningsbeslutet i Sekos förbundsstyrelse innebär att förbundet på sikt kommer lämna banken, men det sker inte över en natt.

– Vi måste göra en grundlig analys av konsekvenserna, såväl när det gäller placeringar som transaktioner. Denna typ av processer tar tid. Vi kommer låta denna process ta den tid som krävs för att det inte ska få negativa effekter för våra medlemmar, fortsätter Lavecchia.

Tidigare har LO, Handels och Transport beslutat om bankbyte och fler förbund, som till exempel Kommunal och Fastighets utreder frågan.