-Det finns 200 företag i branschen och vi måste få till en reglering som gör att vi kan granska om de företag som hyrs in följer avtal och regler och inte lönedumpar exempelvis. Idag är det inte möjligt. Vi får tyvärr signaler om att anställda far illa. Alla företag är inte oseriösa, men de finns, säger Sekos ombudsman Joakim Hellmouth.

Seko kräver bland annat att den som är inhyrd få lägst samma lön och avtalade villkor som övriga medarbetare på den arbetsplats som medarbetaren är uthyrd till. Både in- och uthyrning ska förhandlas med det lokala facket, menar Seko.

Liknande regler finns i väg- och banavtalet och i avtalet med Maskinentreprenörerna och följer reglerna om huvudentreprenörsansvar i Byggavtalet.

Almega Tjänsteföretagen yrkar i sin tur på mer flexibla arbetstider, arbetsgivarna vill bland annat ha skiftarbete och ta bort regleringen om dagarbetstid. Almega har också ett yrkande om den som får hela eller delar av sin semester – på företagets initiativ – förlagd till perioden 1 oktober – 31 mars ska få ekonomisk kompensation.

Seko följer i övrigt LO-samordningens lönekrav på 2,8 procent och som lägst 672 kronor. Seko har 1500 medlemmar på avtalsområdet.