SJ menar att det inte är tillämpligt på timanställda eftersom de bara är anställda en dag i taget.

I dag möts parterna för förberedande förhandling på Arbetsdomstolen. Martin Alnebring, som företräder Sekos järnvägsklubb i Hallsberg, säger att det kan blir förlikning, men att det i så fall krävs att parterna tecknar ett nytt avtal.

–    Det här ärendet är avgörande för alla med allmän visstidsanställning. Om vi får igenom våra krav kommer det att stärka alla timanställdas ställning på arbetsmarknaden, säger han.

Seko har tidigare fått SJ att backa när det gäller hur många dagar timanställda måste arbete för att få ihop ett års anställning. SJ krävde arbete i 360 dagar, men nu gäller 225 dagar.