Förhandlingarna sker gemensamt med Fastighets, som organiserar merparten av de anställda i branschen.
Förutom krav på höjd lön, som ligger på den nivå som LO-samordningen beslutat, inklusive jämställdhetspott, yrkar Seko på 20 000 kronor som lägstalön och tryggare anställningar.
Avtalet löper ut den sista maj, samtidigt som avtalet på området Fastigheter, som bland annat omfattar anställda vid Akademiska Hus och Specialfastigheter. Yrkandena för de 250 medlemmarna på Fastighetsavtalet ligger på 860 kronor eller lägst 3,5 procent, krav på individgaranti och tryggare anställningar.
Den sista mars löper två av Seko:s största avtal ut, Spårtrafik och Telekom. Förhandlingar pågår. Ännu kan ingen säga något om slutresultatet.
Hittills i år har Seko slutit fyra nya avtal, väg och ban och maskinentreprenörerna, som båda gav 774 kronor eller minst 2,8 procent på 13 månader samt sänkt arbetstid. Två avtal på stål- och metallområdet gav 706 kronor på 14 månader.