De Sekoklubbar som skickat in remissvar menar att regeringens förslag om begränsad strejkrätt riskerar att öka möjligheter för arbetsgivarna att avtalsshoppa; välja det avtal som är billigast.

Det finns också en rädsla för att det ska öppna för så kallade gula fackföreningar, det vill säga fack som arbetsgivarna bildar eller styr.

Skälet till det är att förslaget innebär att första avtal som tecknas på en arbetsplats ska gälla. Den principen gäller redan i dag, men eftersom den inte är lagfäst, är det möjligt för parterna att komma överens i förhandlingar.

– LO tror att det alltid är LO som har första avtal. Men vi säger ju upp avtal regelbundet och det lämnar fältet fritt för arbetsgivarna att teckna avtal med någon annan, säger Per-Ola Axelsson Åhl, som skrivit under remissvaret från Seko Infranord-klubben norr.

Fyra klubbar inom Infranord har tagit upp liknande farhågor och är mycket kritiska. Även till att Seko ställt sig bakom den överenskommelse som LO slutit med TCO, Saco och Svenskt Näringsliv – och som är grunden till regeringens förslag.

Per-Ola Axelsson Åhl tycker flera av delarna förslaget riskerar att försvaga fackföreningsrörelsen, men att det är helheten som är det stora problemet. Han menar att konflikträtten är hotad.

– Vi gräsrötter stöder inte det här och det hade varit bra om vi hade haft en intern diskussion innan Seko bestämde sig.

Fler protester

Andra remissvar lyfter fram Sekos särskilda situation med tuff konkurrens från flera andra fackförbund, bland annat inom staten och spårtrafiken.

Samtidigt säger företrädare för några klubbar att de tycker att det börjar jäsa i leden och att allt fler kommer att protestera. Men trots det så ser läget mörkt ut eftersom näringslivet och fackförbunden är överens.

Sekoklubbar som skickat in remissvar är bland andra Seko SJ Klubb Trafik. Lokalbaneklubben och Tunnelbaneklubben i Stockholm, Seko Klubb Västtåg, fyra banklubbar vid Infranord.

Sekos förbundsstyrelse har stoppat ett remissvar från Seko Stockholm.

– Förbundsstyrelsen lät meddela att man inte ansåg att vi kunde agera som remissinstans i den här frågan. Vi förlikade oss med det i det här fallet. För oss har det varit viktigt att starta en intern diskussion och debatt i frågan och Seko Stockholm har varit hyfsat tydliga utåt i fråga om var vi står, säger Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm.

Sekos ordförande, Valle Karlsson menar att förbundet på regional nivå inte ska ges möjlighet att lämna remissvar, såsom Seko Stockholm velat göra.

– Förbundsstyrelsen har fattat beslut i den här frågan som organisation och tagit ett offentligt ställningstagande. Då kan vi inte ha olika uppfattningar. Sen får regioner självklart tycka vad man vill i frågan.

Inga problem

Förbundet har heller inte stoppat Seko Stockholm, enligt Valle Karlsson:

– Vi fick ett alternativt förslag till remissvar som vi i förbundsstyrelsen behandlade. Vi beslutade att vi står fast vid vår tidigare ställning.

Han har förståelse för den kritik och oro som lyfts i remissvaren. Men är övertygad att regeringens förslag inte kommer att försvaga Seko eller de andra fackförbunden.

– Våra jurister har tittat på det här. Vi kommer fortsatt kunna utlysa konflikt för att få till kollektavtal. Därför ser vi inga problem med det här.

– Sen ska man komma ihåg att det fanns andra förslag i riksdagen som skulle ha betydligt större påverkan på konflikträtten. Utifrån det perspektivet så är det här ett mindre ingrepp och en acceptabel förändring, säger Valle Karlsson.