Uppgörelsen innebär, enligt tidningen Arbetet, att om det redan finns ett kollektivavtal på ett område ska ett alternativt fackförbund bara få strejka om syftet är att få ett kollektivavtal med fredsplikt. Stridsåtgärderna ska endast vara tillåtna för krav som arbetstagarorganisationen förhandlat om, och det ska inte gå att ställa ytterligare krav efter att förhandlingar genomförts. Lagförslaget är utformat som ett tillägg till medbestämmandelagens paragraf om fredsplikt.

https://arbetet.se/2018/06/05/parterna-overens-om-strejkratten/

Konflikt i Göteborgs hamn

Bakgrunden till parternas uppgörelse är den konflikt som Hamnarbetarförbundet, som står utanför centralorganisationerna, har haft med APM Terminals i Göteborg.

I ett pressmeddelande säger Sekos ordförande Valle Karlsson att Seko är positivt till uppgörelsen. LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram en lösning så att situationer liknande konflikten i Göteborgs hamn kan undvikas.
– För Sekos del innebär detta att vi även i fortsättningen kan lägga strejkvarsel med allt vad det innebär inom ramen för de regler som finns idag, säger han och lägger till att parterna genom överenskommelsen

Hamnarbetarförbundet kritiska

Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse säger till Arbetet att förslaget, som LO:s tidigare avtalssekreterare Erland Olauson utformat, är ett odemokratiskt svek mot arbetarna. Helgeson menar att det som nu föreslås innebär en maktförskjutning till arbetsgivarna och samtidigt är diskriminerande mot fack utanför de etablerade centralorganisationerna.

Hamnarbetarförbundet överväger att får de föreslagna reglerna prövade mot europeisk rätt.

Förslagen ska ses som ett försök att förekomma den statliga utredning om strejkrätten som regeringen tillsatt och som fått 20 juni som slutdatum.

Ylva Johansson välkomnar

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är, enligt Arbetet, mycket nöjd med parternas arbete. Hon sa på en presskonferens på eftermiddagen att det går före andra förslag.

–När parterna är överens om ett väl genomarbetat förslag som är så balanserat är det självklart för mig att det går före, sade hon..

Moderaterna och Kristdemokraterna ger, enligt Arbetet, sitt stöd till lagförslaget från parterna, som man menar är balanserat.

Vänsterpartiet kritiskt

Vänsterpartiet kritiserar uppgörelsen. Det är bättre att parterna gjort upp än att regeringen lagt ett eget förslag, säger Ali Esbati arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande. Men han anser att förslaget är en eftergift till arbetsgivarsidan.

-I fallet med Göteborgs hamn är det arbetsgivarsidan som bär huvudansvaret för den uppkomna situationen, säger han.