Seko Lokalbaneklubben mottog beskedet om parternas uppgörelse gällande strejk och konflikträtten med bestörtning. Nu har det gått en dryg vecka och efter att ha läst både förslaget och analyser ställer vi oss än mer kritiska till det förslag vår organisation ställt sig bakom och säger vara en ansvarsfull uppgörelse. Vi ifrågasätter också den bild förbundet och LO-centralt vill förmedla, att förslaget endast innebär ett ”kirurgiskt ingrepp” i lagändringarna av MBL som inte kommer slå mot vårt förbund utan endast mot fria fackföreningar, som man i osolidarisk anda inte har några problem att sälja ut. Fy Skäms!

Inskränktnigen innebär kort att det endast kommer vara tillåtet att strejka för kollektivavtal.

Flera arbetsrättsexperter varnar för att det här på sikt kan öppna upp för arbetsgivaren att väja det billigaste avtalet s.k. avtalsshopping och arbetsgivarvänliga gula fackförbund.

På kort sikt kanske vi inte märker av förändringarna men på lång sikt vet ingen vad det innebär. I bakgrundstexten till förslaget står det,” effekterna av ändringar i dessa, för vår arbetsmarknadsmodell, grundläggande bestämmelser är svåra att överblicka. Det finns en påtaglig risk för att den balans som nu finns rubbas och att nya tvister skapas”.

Även om man med ”kirurgiskt ingrepp” försöker skydda sig vet man inte med säkerhet hur morgondagens arbetsmarknad och balansen mellan parterna kommer att se ut. Vi vet däremot att dom borgliga partierna gärna vill göra mer försämringar i konflikt och arbetsrätten.

Vi är inte förvånande att näringslivet och högerkrafter vill genomdriva försämringar av strejkrätten, men att vår egen organisation är en aktiv part i uppgörelsen känns inte bra. Vi är besvikna på att vårt förbund ställt sig bakom denna överenskommelse utan att förankra och försäkra sig om att man har medlemmarnas stöd för en sådan här avgörande fråga för såväl medlemmarna som hela arbetarrörelsen. Vi når framgång i förhandlingar och har starka kollektivavtal tack vare en stark konflikträtt. Nu sätter man hela den svenska modellen på spel.

Därför vill vi att förbundet tar sitt ansvar och river upp överenskommelsen parterna gjort om strejkrätten!

 

Uttalande antaget på styrelsemöte i Lokalbaneklubben (Tvärbanan och Saltsjöbanan i Stockholm)