-Vi har fått extra medel från Seko för att genomföra det här projektet, säger Per-Åke Persson, arbetsmiljöombudsman på Seko.

Tanken med satsningen är att samla in så mycket kunskap som möjligt om olika arbetsplatser och deras arbetsmiljö. Till sin hjälp har de webbaserade checklistor som de fyller i och som omedelbart skickas till förbundet. Om det är en akut arbetsmiljöfara kommer Seko att agera.

Det är redan känt att berg- och krossarbete kan ge arbetssjukdomar orsakade av bland annat kvarts och skyddsombuden ska se hur medvetet företagen arbetar med att skydda personalen.

-Vi vet också att trafikvakter är utsatta för hot och våld, men vi vill ha svart på vitt hur utbrett det är, säger Per-Åke Persson.

När det gäller entreprenadmaskiner så är det en bransch där risken för olyckor är särskilt stor.

Projektet ska sammanfattas i en rapport som i sin tur ska ligga till grund för Sekos fortsatta arbetsmiljöarbete.

De sex ordinarie regionala skyddsombuden fortsätter sitt arbete som vanligt under projektet. Deras uppdrag är att bygga upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på företag som saknar en egen skyddsorganisation.