Seko på MTR tunnelbanan i Stockholm kritiserar arbetsgivaren för att inte ta risken för smittspridning på allvar. Särskilt för kundvärdarna som träffar resenärer hela dagarna.

Många fackliga företrädare och skyddsombud lyfter fram att situationen ändras från timme till timme, dag till dag, vilket gör läget osäkert och svårt att planera.

Skyddsombuden kräver att MTR ska ta fram en krisplan hur man ska agera om en anställd blir smittad och att  företaget ska se till att arbetsplatserna ska rengöras och desinfekteras.

Det man vet är att sjukfrånvaron är högre än normalt på många arbetsplatser. SJ har redan haft personal i karantän, Postnord har just nu fyra smittade och ett tjugotal i karantän.

Många arbetsgivare har bestämt att de som kan, ska arbeta hemifrån. I stort sett alla följer råden från Folkhälsomyndigheten om att tvätta händerna med tvål och vatten och eller handsprit och att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Möten, resor och utbildningar ställs in, med undantag för försvaret. Kurt Ragnarsson, förtroendevald för Seko på F7, ska till Stockholm under tisdagen för ett möte. Han har inte fått några reserestriktioner från sin arbetsgivare.

Arbetsytor desinficeras och städning sker oftare.

Tele2 är ett av de företag som var tröga i starten.

–Jag tycker det. Men nu är informationen tydlig och öppen. Det är väl inte så angeläget att vidta drastiska åtgärder när man inte vet vilken situation man befinner sig i, säger Nick Fortgens, ordförande för Seko på Tele2.

Om Tele2 var tröga i början så verkar Telia har varit desto snabbare. Riktlinjer och planering har fungerat, med drastiska åtgärder som följd. Personal som befinner sig på Telias driftcentraler, som övervakar merparten av det svenska telenätet, isoleras på arbetet i två veckor åt gången.

Flera förtroendevalda menar att det som händer nu blir ett test på hur väl olika verksamheter är förberedda på en krissituation. Exempelvis när det gäller att arbeta med digitala verktyg.

Coronaviruset kommer att kosta pengar, trots det finns det arbetsgivare som inte i första hand talar om pengar, utan om hur situationens ska lösas. Det uppskattas av fackligt förtroendevalda. ”Vi sitter alla i samma kris, och måste lita till varandra”, säger en källa.

Postnord:


På Postnord har fyra anställda smittats av Corona. Sammanlagt är ett 20-tal i karantän, för att de vistats i riskområden.
–De sitter hemma med lön av säkerhetsskäl, säger Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord.
Generellt har sjukfrånvaron inom företaget kraftigt ökat, vilket påverkar postutdelningen i Borlänge, Stockholmsområdet och Göteborg.
Postnord har en kris- och skyddskommitté. Möten hålls dagligen.
Det råder besöksförbud på arbetsplatser och restriktioner om mötesstorlek. Anställda har ombetts att inte äta lunch samtidigt.
–Allt går väldigt snabbt, läget kan vara annorlunda om en eller två dagar. Just nu är vi lite rädda att sjukfrånvaron ska bli större ochdet blir en bredare spridning av viruset, säger Stefan Fougt.
När det gäller kontakt med kunder så följer Postnord de allmänna råden från Folkshälsomyndigheten.

Svevia:

Cirka 2 000 anställda är spridda runt om i landet, däribland många vägarbetare.
–Det är ett väldigt konstigt läge vi har men jag tror det är värre för företagen som bygger hus. Betongarbetare jobbar tätt inpå andra personer. Det gör man inte som vägarbetare på samma sätt. Det finns många som jobbar ensamma, kör TMA-bil till exempel, säger Mikael Hoegberg, huvudskyddsombud.
Anställda informeras på intranätet om riktlinjer och rutiner kring Coronapandemin.
De som har möjlighet att arbeta hemifrån får göra det.
Ledningsgruppen på Svevia är fortsatt på huvudkontoret i Stockholm. Möten inom företaget görs, som på många andra arbetsplatser, digitalt.
Har du fått samtal från fler oroliga anställda?
–Nej, de tycker väl att det sköts bra. Vi var på det här så pass tidigt. Vi har många gamla gubbar som kan gå och jobba med ett brutet finger, säger Mikael Hoegberg, huvudskyddsombud.

Infranord:

På Infranord, som bygger och underhåller järnväg, följs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
De allra flesta anställda som arbetar i spår jobbar på som vanligt.
–De jobb vi kan göra, gör vi. Vi har det kanske nästan lite lättare nu när det inte körs lika många tåg och tåg ställs in och vi får mer tid i spåren, säger Frederick Linderos, förtroendevald för Seko på Infranord.
Vissa orter och kontor bemannas enbart av en arbetsledare, resterande personal inom exempelvis HR och administration arbetar hemifrån. 
–Så har de telefonkontakt. Ett arbetsmiljöbekymmer när fler jobbar hemifrån är att utrustning, skrivbord och stolar inte är tillräckligt ergonomiska. Alla ska ta många pauser. Och företaget har sagt att man inte har lika stora förväntningar på effektivitet.

Frederick Linderos tror att det inom ett par veckor kommer visa sig hur Corona-pandemin påverkar Infranord.

Skanska:

Inom Skanska Industrial Solutions (tidigare Skanska Asfalt och Betong) är många anställda permitterade under vintermånaderna, enligt årsarbetsavtal.
–Många är därför inte ute på några arbetsplatser, säger Niclas Ericsson, förtroendevald på Seko.
Säsongen brukar starta upp med stormöten i mars månad, som nu ställts in på grund av Coronapandemin.
–30-40 personer brukar träffas. Nu kommer vi träffas i mindre grupper. Hur det kommer bli av är lite oklart. Det är mycket vi får ta från dag till dag, säger Niclas Ericsson.

Försvarsmakten Skaraborgs flygflottilj F7:

När Sekotidningen når Kurt Ragnarsson, förtroendevald för Seko på F7, ska han till Stockholm under tisdagen för ett möte. Han har inte fått några reserestriktioner från sin arbetsgivare.
Det finns över 800 anställda på flottiljen i Såtenäs, runt 200 av dem är civila. Bland annat utförs tillsyn och underhåll av strids- och transportflygplan på F7.
En grupp har fått ansvar för att sköta omvärldsbevakning kring Coronapandemin, samt följa utvecklingen i Sverige.
Anställda som vistats i riskområden är satta i hemmakarantän. Kurt Ragnarsson kan inte säga om någon smittats av Corona på flygflottiljen. 
–Vi ska vara restriktiva kring utlandschefer, likaså med folk som kommer hit. Det är inget besöksförbud än, vi bedömer från fall till fall. 

SJ:

SJ uppdaterar fortlöpande informationen om coronaviruset och vad som gäller för företagets anställda och svarar på frågor från anställda, berättar Helena Henriksdotter, ordförande för Sekoklubben SJ Trafik.  Företaget har bland annat inskaffat både skyddshandskar och handsprit. SJ vill att ombordpersonalen ska iaktta försiktighet i kontakt med andra ombord på tågen.

I början av mars åkte en resenär från Stockholm till Göteborg och efter ankomsten till Göteborg visat sig var smittad av coronaviruset. Personalen på tåget togs direkt ur tjänst och vara i karantän i två veckor.

SJ har kvar sina regler vad gäller kravet på förstadagsintyg vid sjukfrånvaro för de med hög sjukfrånvaro.

Pågatågen:

Företaget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har till exempel sett till att handsprit finns tillgängligt.

Ombordpersonalen behöver inte röra vid biljetter.

Skyddsombuden tycker att ombordpersonalen ska sluta med visering av biljetter och enbart hålla sig tillgängliga i sina tjänstekupér. Företaget har avvisat förslaget.

– Vissa anställa är mer oroliga än andra för smitta, säger Ola Brunnström, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen.

Seko tycker också att ingen ska behöva lämna läkarintyg i början på sjukfrånvaron. Därför vill klubben att företaget slopar kravet på läkarintyg från första sjukdagen för en handfull anställda på företaget som omfattas av det. Företaget har avvisat det.

Öresundståg:

I första hand handlar arbetsgivarens råd att de anställda ska hålla god handhygien och se till att hålla avstånd till andra. Öresundtåg ser till att det finns tillgång till handsprit. De som inte känner sig friska ska hålla sig hemma.

– Företaget har idag gått ut med att vi ska avståndsvisera biljetter för att undvika närkontakt med resenärerna, säger Lars Holmqvist, ordförande för Sekoklubben på Öresundståg.

MTR Pendeltåg:

De anställda får information om coronaviruset och hur de ska minska risken för att bli smittade. Företagsledningen har tillsammans med skyddsombuden löpande telefonkonferenser, berättar Hans Johansson, huvudskyddsombud på MTR pendel. Arbetsytor i förarhytter desinficeras och städning av både pendeltåg och stationer sker oftare. Handsprit finns antigen på toaletten eller i lunchrum och/eller kök.

MTR Tunnelbana

Sekoklubben är kritisk till att kundservicevärdarna måste bemanna stationernas kundservicediskar utan avbrott. På grund av smittorisken vill klubben att personalen, som hanterar kontanter och har nära kundkontakt, ska ges möjlighet att utan hinder besöka toaletten på stationer för att tvätta sina händer. Men enligt kontraktet med trafikförvaltningen ska kundservicediskarna alltid vara bemannande. MTR riskerar böter om så inte sker. Skyddsombuden anser att MTR bör ta sitt ansvar och få trafikförvaltningen att släppa på reglerna. Handsprit finns inte tillgängligt överallt, enligt Gunnar Wolldén, huvudskyddsombud på MTR. 

Ett annat krav som klubben ställt berör kundservicepersonal med uppgift att informera resenärer på perrongerna. Seko tycker att den personalkategorin inte ska behöva utsätta sig den förhöjda risken som det innebär att hela tiden vara i nära kontakt med resenärer på perrongerna. Klubben väntar på svar från arbetsgivaren.

Tunnelbaneförare kvitterar ut engångsservetter med desinficeringsmedel för att torka av ytor i förarhytten, och små flaskor med handsprit.

Än så länge har det inte funnits en bekräftad smitta bland de anställda. I de fåtal fall det funnits risk för det har de inblandade stannat hemma.

Skyddsombuden kräver också att företaget inom kort ska ta fram en generell riskbedömning med anledning av coronaviruset.

Silja Line

De anställda får kontinuerlig information. Alla ska hålla god handhygien. Spritsanering av handtag och andra utsatta ytor sker varje morgon och eftermiddag.
– För att minska risken för smitta får inga utomstående komma in i personalutrymmen på fartygen, säger Folke Matrusow, ordförande för klubbsektion Silja Line.

Åtgärder som är riktade till resenärer är till exempel att rederiet tillåter inte mer än 350 personer åt gången under frukostserveringen som i vanliga fall har plats för 900 personer.

Stena Line

Rederiet håller de anställda informerade om coronaviruset och hur de anställda ska agera för att undvika eventuell smitta. Alla uppmanas till exempel vara försiktiga i sina kontakter med resenärer och tvätta händerna ofta, berättar Mahmoud Sifaf, ordförande för Sekoklubben.

Seko Sjöfolk varit i kontakt med flera rederier

På flera rederier har hållits extra skyddskommittémöten, berättar Mikael Lindmark, ombudsman för Seko Sjöfolk.

Några rederier ser över hur de anställda som först träffar resenärer ombord på fartyg kan få en tryggare arbetsmiljö. Istället för att hålla två receptioner öppna bemannas enbart en för att minska exponeringsrisken. Dessa rederier tittar också på vilka riskgrupper de har bland sina anställda för att hitta en mer undanskymd arbetsplats för dem.

Migrationsverket

Migrationsverket inför besöksförbud på förvaren på samma sätt som Kriminalvården gjort på häkten och anstalter. Det vill säga alla besök utom av juridiska ombud och liknande. Ett beslut som välkomnats av såväl förvarstagna som personal, enligt Magnus Önnestig, chef för myndighetens särskilda ledningsstab.

När det gäller receptioner och servicecentra som finns över hela landet så uppmuntras sökande att inte komma i onödan, utan att ställa frågor per telefon i högre grad. Inga kontor är stängda.

Migrationsverket har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket kommit överens om gemensamma riktlinjer när det gäller receptionerna. Migrationsverket har mellan 30 000 och 40 000 besök varje vecka.

Arbetsinnehållet för många handläggare kommer att förändras.

Samtidigt som antalet inresande minskar, så ökar antalet personer som måste få sina visum förlängda, på grund av reseförbud till olika länder.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller hygien och ledningen har beslutat att alla lokaler ska städas oftare.

Energibranschen

Rent allmänt uppges att de stora energiföretagen har agerat väldigt olika. Några har varit tidigt ute med riktlinjer och förhållningsregler för personalen. Andra  har kommit ikapp senare. Sen finns det en mindre grupp företag som inte agerat alls, förutom att följa myndigheternas riktlinjer. Sekos fackliga företrädare och skyddsombud är både nöjda och missnöjda.

Energibranschen har en avgörande samhällsfunktion och därför kan inte personalen bli sjuk, menar en facklig företrädare. Han menar att fler bolag borde agerat tidigt för att skydda personalen, nu inte alla anställda vad som gäller i exempelvis kundkontakter.

Känsligast är att klara beredskapen för felavhjälpning, och driften av fjärrvärme och kyla. Flertalet bolag gör särskilda insatser för att försöka säkerställa att personalen inte kommer i kontakt med smitta. Möten sker digitalt, de som arbetar med driften uppmanas att inte ha onödiga sociala kontakter. 

Vanligaste riktlinjerna i branschen är de som Folkhälsomyndigheten gått ut med, det vill säga att tvätta händerna och vara hemma med minsta symptom på sjukdom, plus att undvika personliga möten som inte är helt nödvändiga.

Personal som varit på resa måste i regel arbeta hemma.

De bolag som agerat snabbt har, enligt uppgift, säkrat sitt uppdrag och planerar för större insatser om det behövs.

Eltel:

Företaget är väldigt tillmötesgående om personalen känner oro eller tveksamhet, uppger Sekos ordförande Jonny Andersson.

Extra samverkansmöten hålls kontinuerligt och personalen får löpande information om vad som gäller.

Extra försiktighet gäller vid kundkontakt, om en privatkund är sjuk ska teknikern vända i dörren. Om en närstående är sjuk och den anställde frisk är finns det alla möjligheter att stanna hemma.

Just nu arbetar Eltels tekniker inte så mycket med att dra in fiber, eller utföra andra arbetsuppgifter i hushållen. Service och underhåll sker längs nätet. Men så snart det våras drar arbetet med fiberindragningar igång igen, och då kan det komma nya riktlinjer, tror facket.

Seko har på förhand godkänt övertidsdispens och nödfallsövertid för att det inte ska vara ett hinder i arbetet med samhällsviktiga funktioner. Eltel har driftcentraler bland annat på flera flygplatser och underhåll och service i sjukvården.

Telia

Telia har beslutat att de som arbetar med samhällskritiska uppgifter, som driftcentraler, ska vara isolerade på arbetet i två veckor. Telia äger en betydande del av telenätet som måste fungera.

 –Man måste helt enkelt säkerställa att personalen inte insjuknar, säger Hans Gustavsson, ordförande för Seko på Telia.

Under isoleringen ska det finnas möjlighet att sova, äta och duscha. När personalen byts ut efter två veckor, kontrollerar företaget att de som avlöser inte är sjuka eller smittbärare.

Seko menar att Telia har bra koll på arbetsmiljön i de här läget och att bolaget gjort de riskbedömningar som behövs. Enligt uppgift finns inga fall av coronasmittade på företaget.

De som har det jobbigast på arbetet är de som måste möta kunder i sitt arbete, som i butiker och kundtjänst, menar Hans Gustavsson. Han har fått uppgifter om att många arbetar med handskar eller vantar.

Om en anhörig är sjuk avgörs från fall till fall om medarbetaren ska gå till jobbet. Telia har inte för avsikt att stänga av någon utan lön. 

I övrigt är det fritt fram för medarbetare runt om i landet som kan arbeta hemma, att göra det. Var och en måste dock ha en dialog med chefen innan hen går hem. Det är för att säkerställa arbetsmiljön. Arbetsgivaren har fortfarande arbetsmiljöansvaret,

Telia har inte reseförbud, men det ska vara nödvändiga resor, som till exempel att underteckna affärsuppgörelser.

Tele2

Riktlinjerna säger att alla anställda på Tele2 som har möjlighet ska jobba hemifrån. Vilket inte gäller butikerna eller den personal som är övervakar att mobilnätet fungerar. Tele2 har samhällskritiska funktioner som övervakning av mobilnät, de har placerat sut på olika platser i landet för att skyddas från smitta. Dock hålls inte den personalen isolerad på arbetet och behöver inte övernatta på plats.

Personalen på kundservice har fått riktlinjer om att sitta utspridda på sina arbetsplatser. Butikspersonal ska inte komma till arbetet om de har minsta antydan till sjukdom eller symptom.

Seko tyckte att Tele2 var trögstartade med insatser och riktlinjer men att företaget nu kommit igång med tydlig och öppen information till alla anställda.

Sekos ordförande Nick Fortgens har ingen information om sjukdomsfall på företaget. Han noterar att det är mycket positivt att karensavdraget tagits bort, särskilt för anställda som annars inte har råd att vara hemma.