De utbildningar som berörs är introduktionsutbildning, Vald på jobbet 2 och grundläggande arbetsrättsutbildningen ARG. ARG går framför allt igenom Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagstiftningen.

Samtliga deltagare kommer att få information om vad som hänt och de ska erbjudas plats i utbildning vid ett senare tillfälle.

Bakgrunden till att kurserna flyttas fram är de försiktighetsåtgärder som Seko vidtar för att minska risken för att sprida coronaviruset.

Oklart om tvärfackliga kurser

Det är regionerna som ansvarar för att arrangera de centrala kurserna och regionerna håller även egna utbildningar. En del klubbar har medlemsutbildningar. Alla typer av kurser kommer med största sannolikhet att flyttas fram.

Det är dock fortfarande oklart hur LO och ABF gör med tvärfackliga kurser. LO har ställt in internat på Runö-skolan under mars och april.

Anna Bergström är lokförare på Transdev och studieansvarig i region Gävle-Dala. Hon ser inga faror med att studierna flyttas fram.

– Jag tycker att det är ett bra beslut. Tråkigt förstås, men det är skönt med klara direktiv, säger hon.

Region Gävle-Dala ställer in flera kurser för nya medlemmar och en kurs för förtroendevalda. Anna hoppas kunna hålla åtminstone en av kurserna redan i september.

Färre kurser under våren

– Vald på jobbet 2 är för förtroendevalda och den körs två gånger per år. Om vi kan ha den i september behöver deltagarna inte vänta så länge. Det skulle kännas bra.

Lena Johansson är ombudsman i region Västra Svealand och en av åtta handledare för Sekos arbetsrättskurser, ARG. Det är veckokurser och många har pusslat för att få ihop det. Lena tycker synd om många förtroendevalda som nu blir utan utbildning en tid.

– På grund av avtalsrörelsen har vi bara tre kurser planerade för våren. Vi hoppas alla kan gå i höst istället, vi ska försöka klämma in så mycket utbildning som möjligt, säger Lena Johansson.