Styrelsen för Sekos a-kassa beslutade idag om förändringar av medlemsavgiften. Avgiften består av två delar, arbetslöshetsavgiften, som alltså sänks och av en grundavgift som höjs.
Enligt beslutet ökar grundavgiften från 95 kronor till 116 kronor i månaden för dem som också är anslutna till förbundet. De som enbart är anslutna till a-kassan får en grundavgift på 134 kronor i månaden.
Totalt sett innebär de nya avgifterna att de som är medlemmar både i Seko och i a-kassan får en sänkning på 19 kronor i månaden. De som enbart är med i a-kassan får en kronas sänkning.
Förändringarna måste godkännas av IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).
Roal Nilsen, föreståndare för Sekos a-kassa hoppas att IAF hinner fatta beslut före den 1 oktober då det är tänkt att sänkningen ska slå igenom.
En förklaring till sänkningen är att arbetslösheten har sjunkit.
– Vi har aldrig varit så låg arbetslöshet som nu, säger Roal Nilsen. Då är det ett bra läge att höja grundavgiften som IAF krävt länge. Istället sänks arbetslöshetsavgiften. Tyvärr betyder det att de arbetslösa får höjd avgift, de betalar bara grundavgiften.