– Vi ska inte ta ut en större avgift än vi behöver. Därför anpassar vi avgiften efter hur många som är arbetslösa och nu finns det en möjlighet till sänkning, säger Roal Nilssen, Sekos a-kasseföreståndare.
Hur stor sänkningen blir är oklart. A-kassan arbetar med ett underlag till styrelsen som fattar beslut den 22 oktober. Sedan ska Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänna den nya avgiften.
Inom LO planerar IF Metalls a-kassa den största sänkningen av avgiften, cirka 150 kronor. Den främst orsaken är att många arbetslösa metallare utförsäkrats och inte längre får någon ersättning.
– Seko har några som utförsäkrats, men inte så många att det påverkar avgiften, säger Roal Nilssen.
Medan IF Metall sänker stort minskar Kommunal sin avgift med en krona, enligt en sammanställning i Aftonbladet. Även Byggnads, Elektrikerna, Fastighets och Handels planerar för en sänkning.
I dag betalar medlemmar i Sekos a-kassa 296 respektive 278 kronor per månad. Den lägre avgiften är för fackligt anslutna. Av detta är 96 kronor administrationsavgift som alla betalar. Hotell- och restaurangfacket har den högsta a-kasseavgiften, 415 kronor per månad.