Att osäkra anställningar har negativa effekter på hälsan kan de flesta tim- och visstidsanställda vittna om. Nu tar Karolinska institutet ett vetenskapligt grepp på frågan i en omfattande studie om visstidsanställdas hälsa.

Minst 500 personer kommer att följas under flera år. På så sätt hoppas forskarna kunna ta reda på vilka hälsoeffekter, såväl psykiska som fysiska, de otrygga anställningarna har. Man ska också titta på vilka delar i anställningsformen som har betydelse. Är det maktlösheten, svårigheten att tacka nej eller svårigheterna att planera sitt liv som ligger bakom den ökade ohälsa forskarna tror sig hitta hos gruppen.