-Vi får se vad mötet ger, säger Annika Ödebrink, ombudsman på Seko och en av de företrädare som ska träffa ministern.
Seko har hundra medlemmar på Samhall, som har totalt 20 000 anställda. Fastighets, Kommunal och IF Metall är de största fackförbunden. Sju förbund har ett gemensamt kollektivavtal.

Tidningen Fastighetsfolket har i flera artiklar berättat om problem på Samhall. Senast i dag beskriver tidningen i en granskning hur allt fler anställda tvingas sluta på Samhall med hänvisning till personliga skäl.

Samhalls uppdrag är att skapa utvecklande jobb och sysselsättning för personer med nedsatt arbetsförmåga. För att få jobba på företaget måste man ha en fastställd diagnos och bli anvisad ett arbete via arbetsförmedlingen.https://fastighetsfolket.se/2018/01/10/fler-tvingas-sluta-pa-samhall/

Till skillnad från övriga arbetsmarknaden kan personalen inte sägas upp på grund av arbetsbrist. Men det ger inget fullständigt skydd för den enskilde, eftersom det går att säga upp personal av personliga skäl.

Fastighetfolkets granskning visar att minst ett tiotal personer tvingats sluts de senaste åren.

Flera förtroendevalda inom Samhall vittnar om ett hårdare klimat, att anställda känner sig stressade och mår sämre.

Samtidigt som facken är kritiska har EU-kommissionen behandlat en anmälan från arbetsgivarorganisationen Almega, som menar att Samhall snedvrider konkurrensen genom att företaget får statligt stöd. EU-kommissionen ger Almega delvis rätt och regeringen har lovat åtgärder.