På en presskonferens idag presenterade Stefan Löfven satsningen som gäller planeringsperioden 2014 – 2025, se faktaruta.

Det handlar, enligt Löfven, om att tidigarelägga insatser som inte ryms i regeringens nationella transportplan för de närmaste tio åren. Pengarna får man via den vägslitageavgift som S vill införa och som omfattar även utländska åkare.

Löfven var mycket bestämd i sin uppfattning att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Malmö Jönköping – Stockholm och Göteborg – Jönköping – Stockholm.

Byggstarten kommer dock att dröja till nästa planperiod eftersom en järnvägsutredning och ett antal miljöprövningar, med tillhörande överklaganden, först skall tröskas igenom.

Här vill socialdemokraterna satsa

Järnvägsutredning höghastighetsjärnväg Malmö/Lund - Stockholm- Göteborg. Ny höghastighetsbana Malmö/Lund-Norra Skåne. Järnvägsutredning dubbelspår Göteborg-Oslo (Öxnered-Halden). Hamnbanan i Göteborgs hamn, sista etapp dubbelspår. Fyrspår Stockholm-Uppsala (Skavstaby-Uppsala). Ostkustbanan, dubbelspår ytterligare etapp. Norrbotniabanan, ny järnväg etapp Umeå-Dåva. Dubbelspår Hallsberg-Degerön (Hallsberg-Åsbro). Sydostlänken, upprustning och ny järnväg Älmhult-Olofström-Karlshamn.