Sven Save, ombudsman på Seko och ITF-inspektör fick ett SMS i onsdags, en vädjan om hjälp från ett ryskt fartyg på väg in till Falkenberg. Besättningen ville ha hjälp att få ut sina löner.

Väl ombord konstaterade Sven Save att det saknades dokumentation om anställningsförhållanden, att lönen för augusti var inte reglerad och att fartyget saknade gällande kollektiv- och anställningsavtal.

Transportstyrelsen informerades om ärendet och de beslutade att fartyget skulle kvarhållas. Efter tio minuter hade lönen, 16 000 euro, betalats och ett kollektivavtal skrivits under.

Enligt ett pressmeddelande från Seko är det tack vare den nya internationella sjöfartskonventionen, MLC, mycket lättare att kunna komma åt och kvarhålla fartyg som missköter sig på det här området. Dessutom ger konventionen myndigheterna, i Sveriges fall Transportstyrelsen, större befogenheter att agera utan dröjsmål.

Konventionen trädde i kraft i augusti och detta var första gången den tillämpades i Sverige.